Loading...

Our Team

Нашият Екип

Боян Баев
CEO
Божидар Сотиров
Co-Founder & Social Media
Дейвид Дончев
Developer
Галин Георгиев
Developer

1

Месеци от откриването на
"Kompot Loyalty"

120

Брой изтегляние на приложението

3

Общ брой раздадени награди с Kompot

6

Брой магазини партниращи с нас